ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ

Με τη μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2018 και μετά ...

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ POL

Το υπ'αριθμ. 1029/18/1038001 από 24-5-2018 έγγραφο του Α.Ε.Α. με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις για τις κρατήσεις ...

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με ΚΥΑ καθορίστηκε το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ...

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ

Το νέο μισθολόγιο που ψήφισε και εφάρμοσε η Κυβέρνηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές ...

ΓΙΑ ΤΙ ΠΟΣΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

Το έναυσμα για τη διερεύνηση ...

Σελίδες