ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 10.00 ΩΡΑ ΤΗΣ 17-06-2017

Προκειμένου αντιμετωπισθούν πάγιες και ανελαστικές υποχρεώσεις,

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ...

ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Δεομένου ότι δεχθήκαμε πολλές σχετικές ερωτήσεις από αναγνώστες τους Policenet.gr, υπενθυμίζουμε ότι ...

ALERT

Παραθέτουμε τη διαταγή για την επιλογή αστυνομικού προσωπικού για τη στελέχωση της ΕΚΑΜ Αττικής.

Σελίδες