Πρωτεύουσες καρτέλες

policenet

ΤύποςΤίτλοςΣυντάκτηςΑπαντήσειςΤελευταία ενημέρωση
ΆρθροΓεύματα αμέσως πριν και κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ένας ύπουλος κίνδυνος policenet1Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Simple AdΣυνεταιρισμός Θεσσαλονίκης policenet0Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Feed itemΝ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemN 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 4075/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ... policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 2557/1997 Θεσμοί μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemN. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 2121/1993 Πνευμα­τική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτι­στικά θέματα policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 3284/2004 Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemN. 3838/2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemN. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 3229/2004 Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ισχύων από 01/07/2019) policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
Feed itemΝ. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής ... policenet0Πριν από 2 εβδομάδες 5 ώρες
ΆρθροΥποπολυβόλο MP5, C.Q.B. και ελληνική πραγματικότητα policenet0Πριν από 4 μήνες 3 εβδομάδες
Simple AdARAG policenet0Πριν από 5 μήνες 3 ημέρες
Simple AdARAG policenet0Πριν από 5 μήνες 3 ημέρες

Σελίδες