Διευκολύνσεις αστυνομικών λόγω εκλογών

ΕΓΓΡΑΦΟ
Διευκολύνσεις αστυνομικών λόγω εκλογών

Δείτε το έγγραφο της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις:

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 700/1/7 από 23/05/2019 εγγράφου μας, σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. 1647/19/1100736 από 24/05/2019 διαταγή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., αναφορικά με τη διευκόλυνση γονέων αστυνομικών κατά την ημέρα των διεξαγωγής ψηφοφορίας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος