Δόκιμoι Aστυφύλακες: Ορισμός εξαμήνων και πρακτική εκπαίδευση

Δόκιμoι Aστυφύλακες: Ορισμός εξαμήνων και πρακτική εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022"

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2020-2022

1. Το Α’ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει την ημερομηνία παρουσίασης των δοκίμων στη Σχολή και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Αντιστοίχως, το Β’ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και το Γ’ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 2 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187), όπως ισχύει.

2. Στο Γ’ εξάμηνο και συγκεκριμένα από το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου οι δόκιμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, ενώ μετά το πέρας αυτής και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του π.δ. 352/1995, όπως ισχύει.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Χρήστος Κόκκαλης: Πλέον οι νεοεξελθέντες Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες μπορούν να μετακινηθούν και σε Τμήματα Ασφαλείας


 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.