Χρήστος Κόκκαλης: Πλέον οι νεοεξελθέντες Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες μπορούν να μετακινηθούν και σε Τμήματα Ασφαλείας

Χρήστος Κόκκαλης: Πλέον οι νεοεξελθέντες Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες μπορούν να μετακινηθούν και σε Τμήματα Ασφαλείας

Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Π.Δ. 93/2020 (ΦΕΚ. Α’ 219) επήλθαν τροποποιήσεις στο Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003). Πιο συγκεκριμένα αίρονται οι χρονικοί και λοιποί περιορισμοί τόσο για την τοποθέτηση των νεοξερχόμενων Υπαστυνόμων Β΄, όσο και για τις εν γένει μετακινήσεις των Υπαστυνόμων Β΄ και Αστυφυλάκων, που εξήλθαν από τη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Αστυφυλάκων, κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Κατόπιν αυτών, οι Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες που εξήλθαν από τις Αστυνομικές Σχολές τα ανωτέρω αναφερόμενα έτη, δύνανται να μετατεθούν, αποσπασθούν ή να μετακινηθούν προσωρινά και σε τμήματα ασφαλείας. Τα εύσημα στην πολιτική και φυσική ηγεσία, καθόσον με τις ανωτέρω διατάξεις θα δοθεί η δυνατότητα και στα Τμήματα Ασφαλείας να «ανασάνουν» στον τομέα της στελέχωσης τους.

Χρήστος Κόκκαλης: κύριε Υπουργέ, το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα δεν ενισχύθηκε μετά την επίσκεψη σας. Μόνη λύση η απευθείας τοποθέτηση αστυνομικών από τις Σχολές

Χρήστος Κόκκαλης: κύριε Υπουργέ, με το σταγονόμετρο οι μεταθέσεις προς κεντρικά τμήματα ασφαλείας, μόνη λύση η τοποθέτηση απευθείας από τις Σχολές

Χρήστος Κόκκαλης: Κύριε Υπουργέ, τα τμήματα τάξης και ασφαλείας δεν έχουν προσωπικό και οχήματα, ενώ μέτρα και φυλάξεις καλά κρατούν

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας