Θ. Παπαδάκης στο Policenet.gr: "Αναστέλλονται οι τακτικές εσωτερικές μεταθέσεις σε κάθε Νομό"

Θ. Παπαδάκης στο Policenet.gr: "Αναστέλλονται οι τακτικές εσωτερικές μεταθέσεις σε κάθε Νομό"

Το Policenet.gr επικοινώνησε με τον  αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Θεόφιλος Παπαδάκης, ο οποίος μας επισήμανε ότι  οι συνεδριάσεις των αρμοδίων Συμβουλίων Μεταθέσεων δύναται να συνεδριάσουν για μεν τις Τακτικές εσωτερικές μεταθέσεις σε κάθε Νομό (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών της χώρας) εως 20 Αυγούστου 2019 και για τον έλεγχο όλων των προσφυγών των υπόλοιπων μεταθέσεων έως 27 Αυγούστου 2019, μόνο για φέτος ειδικά, στο άρθρο 3 του νέου Π.Δ. 85/2019.

 

Άρθρο 3

1. Οι μεταθέσεις των εδαφίων α ́ και β ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 100/2003 (Α ́ 94), για το έτος 2019 γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και αποφασίζονται το πρώτο 20ήμερο Αυγούστου.

2. Επί αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ’ άρθρο 18 του π.δ. 100/2003 (Α ́ 94), για το έτος 2019 αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση έως 27 Αυγούστου.

3. Οι μεταθέσεις των εδαφίων β, γ ́ και δ ́ της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 211/2005 (Α ́ 254), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2019 αποφασίζονται κατά το πρώτο 20ήμερο Αυγούστου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31 Αυγούστου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μεταβολές στις οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων - Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα