Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ σε πολύτεκνους Αστυνομικούς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΡΑ
Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ σε πολύτεκνους Αστυνομικούς

Εφ, άπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ δίνει απο το κεφάλαιο της, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών(IPA), στα μέλη της που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο κλπ παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2016. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι 15 Μαρτίου 2017 να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105227187 και 2105227330 και στα γραφεία της IPA Ικτίνου 02 Αθήνα.

dekapolice.gr