Πρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου και Ειδικών Υπηρεσιών

Πρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου και Ειδικών Υπηρεσιών

Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Ομοσπονδία των Αστυνομικών προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ:

Θέμα:    «Πρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου και Ειδικών Υπηρεσιών»

Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε όπως, στο μέτρο του εφικτού και του εύρυθμου της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και δη αυτών των επιτελικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, υιοθετηθούν οι προτάσεις που υποβάλλονται με το υπ’ αρίθμ. 17/2019 από 07/08/2019 επισυναπτόμενο έγγραφο της οικείας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ορθολογική διαχείριση του Αστυνομικού Προσωπικού, η μέγιστη παροχή υπηρεσιών αστυνόμευσης προς τους πολίτες, η ευελιξία καθώς και η δημιουργία ενός μοντέλου σύγχρονου οργανισμού προσαρμοσμένου στις σημερινές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Thin Blue Line Ο.Π.Κ.Ε.

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, συνδυαστικά με την εξοικονόμηση πόρων σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να συνδέεται με την υποστελέχωση και υπολειτουργία νευραλγικών τομέων της ΕΛ.ΑΣ., όπως είναι οι επιτελικές υπηρεσίες, που ομοίως παράγουν ένα σημαντικό έργο εφάμιλλο αυτών των μάχιμων υπηρεσιών. Η υπαγωγή δε πολλών αξιόμαχων μονάδων όπως Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α, Κ.Α.Μ., R/T Κέντρο, Γ.Ε.Ε & Δ.Υ. που εμφαίνονται στο σύνολο των επιτελικών οργανικών θέσεων, δημιουργεί και παρουσιάζει μία εικονική πραγματικότητα και λανθασμένης αντίληψης ως προς τον υπάρχων αριθμό υπηρετούντων σε αυτές.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, προτάσεις ανάλογες όπως αυτές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής κινούνται στο πλαίσιο της λογικής και του εξορθολογισμού και θα πρέπει να τύχουν της καθολικής υποστήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Α.Ε.Α..

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Το έγγραφο της ΄Ενωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής