Φρουρά Α.Μ.Α. - Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. Γιατί δεν θεωρούνται ως «Μάχιμες» Υπηρεσίες;

ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Φρουρά Α.Μ.Α. - Φρουρά Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. Γιατί δεν θεωρούνται ως «Μάχιμες» Υπηρεσίες;

Αποτέλεσμα εικόνας για Του Χύτα Κωνσταντίνου Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Του Χύτα Κωνσταντίνου

Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α.

το κτίριο της Γ.Α.Δ.Α. στη Λ. Αλεξάνδρας, που φυλάσσεται από τη Φρουρά Α.Μ.Α., η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και το κτίριο του Αρχηγείου στην Κατεχάκη, που φυλάσσεται από τη Φρουρά Δ.Ε.Λ./ Α.Ε.Α., η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για οικοδομήματα στων οποίων τη φύλαξη συνδράμουν παρά πολλές Υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν τις Φρουρές Α.Μ.Α. και Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. Είναι λοιπόν απορίας άξιο, πως τα κτίρια αυτά, τα οποία τυγχάνουν από τους πρώτους «στόχους» και είναι φυλασσόμενα σαν «αστακός» επί 24ωρου βάσεως, η εκτέλεση υπηρεσίας των συναδέλφων που οργανικά ανήκουν σε αυτές, να μην θεωρείται ως «μάχιμη» !!!

Και αυτό διότι οι Φρουρές υπάγονται Διοικητικά σε Επιτελεία βάσει Διαταγμάτων, πολλών δεκαετιών πίσω !!! Να θυμίσω ότι πλέον βρισκόμαστε στο 2019… Η εγκληματικότητα «βαράει κόκκινο» ενώ οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αυξάνονται.

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι: «Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α ́), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α ́) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία».

Τούτη τη δυνατότητα δεν έχει κάποιος αστυνομικός αν υπηρετήσει για όλο τον υπηρεσιακό του βίο στις δύο προαναφερόμενες Υπηρεσίες. Υπάρχει μέγιστη αδικία η οποία πρέπει να διορθωθεί άμεσα, καθ’ ότι πρόκειται για Υπηρεσίες «βιτρίνες» και οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόσο από πλευράς άμεσης επαφής με τους πολίτες, όσο και από άποψης επικινδυνότητας.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών "Σύγχρονη Αστυνομία" που μόλις κυκλοφόρησε.