ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ...

Επισημαίνουμε ότι ο Έλληνας αστυνομικός οφείλει να δέχεται ξεκάθαρες εντολές ...

Όλο και περισσότερα τμήματα σχολικών μονάδων βάζουν προσωρινό «λουκέτο»...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φοβερές πρωτοτυπίες από την ενεστώσα διοίκηση...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την χθεσινή απόφαση ...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καμία έκπληξη δεν μας προκάλεσε...

Σελίδες