ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Όπως έχει διαταχθεί από ...

Τελικά η Γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει στο ...

Τις τελευταίες 2 με 3 ημέρες υπάρχει μια αναταραχή ...

Έγινε πρόταση για αναβάθμιση στο Ανώτερο επίπεδο Εκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, ...

Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωναϊού που αντιμετωπίζει η χώρα μας, γίνεται ένα "πάρτι ειδήσεων" και «άρθρων» από ορισμένους συνδικαλιστές...