ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναρτήθηκε...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί η χαλαρότητα με την οποία η διοίκηση αποφασίζει την ανάκληση ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) από αστυνομικούς...

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως ...

Σελίδες