ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως ...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Μετά από συνεχείς συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες για το θέμα της υπηρεσίας, της μη χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων και της μη τήρησης...

Μια ενδιαφέρουσα διαταγή εξέδωσε μόλις δύο ημέρες ...

ENΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δείτε την ...

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλο τον ...

Σελίδες