ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

TOY ΒΑΣΙΛH ΝΤΟΥΜΑ

Από τον Οκτώβριο του 2018 η Ελληνική Αστυνομία μπήκε στο χορό των κρίσεων με μια ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σήμερα, ύστερα από 34 χρόνια έντονης παρουσίας στα δρώμενα ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο μέχρι πρότινος Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Σήφης Κανακουσάκης...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Ταξίαρχος Φώτης Ντζιμάνης, προήχθη ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Γιώργος Λυμπινάκης κατετάγη ...

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω πενήντα ένας (51) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων...

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως...

ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως...

Σελίδες