ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 1.200 οπλιτών και εφέδρων ...

Η προκήρυξη για τις προσλήψεις των Συνοριοφυλάκων θα εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία και από μέρα ...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Προσλήψεις μέσω ...

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παράταση δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για όσους...

Σελίδες