ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Παραθέτουμε τη Διαταγή του ΑΕΑ που αφορά στην ...

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Δεδομένου ότι δεχόμαστε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων από αναγνώστες του Policenet.gr ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ...

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Παρατείνεται η προθεσμία ...

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής ...

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έθεσε ...

Σελίδες