ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και πενήντα

Προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τα έτη ...

Δύο νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη...

Νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ετοιμάζονται...

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα

Σελίδες