ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ EASY EDUCATION

Πιστοποίησε τις 4 ΒΑΣΙΚΕΣ Δεξιότητες , Αγγλικά, Πληροφορική, Λογιστική και Autocad, οι οποίες είναι απαιτητές σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα...

ΑΠΟ ΤΟ KATALINAS LIFE EVENTS

Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια ακόμα κι όταν λένε ψέματα...

ΑΠΟ ΤΗΝ FIRST HELP

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο First Help Training & Surviving οργανώνει ένα σεμινάριο, που απευθύνεται στον Έλληνα αστυνομικό...

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

O σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του εγκλήματος και κυρίως της προσωπικότητας του εγκληματία...

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η τρομοκρατία (και οι στρατηγικές αντιμετώπισής της) αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά θέματα παγκοσμίως...

Σελίδες