Βαθμολογική εξέλιξη Αστυνομικών - Νέα πρόταση με σημαντικά επιχειρήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ
Βαθμολογική εξέλιξη Αστυνομικών - Νέα πρόταση με σημαντικά επιχειρήματα

O συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ζλάτος Βασίλης  κατά τη διάρκεια του 26ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Καρπενήσι, κατέθεσε στο Προεδρείο του Συνεδρίου την παρακάτω πρόταση σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των αστυνομικών, με σκοπό τη μελέτη και εξέταση της από την ανάλογη ομάδα εργασίας της Ομοσπονδίας.

Διαβάστε την εν λόγω πρόταση, όπως ακριβώς εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr

Η παραπάνω πρόταση μου ως αντιπροσώπου Π.Ο.ΑΣ.Υ. :

1. Αποτελεί πρόταση συνολικά για το αστυνομικό προσωπικό και όχι επιλεκτικά για συγκεκριμένους βαθμούς στην Ελληνική Αστυνομία. Η βαθμολογική εξέλιξη αφορά το σύνολο του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

2. Το αστυνομικό προσωπικό θα προσλαμβάνεται αποκλειστικά μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, ώστε να μην υπάρχουν Αστυφύλακες τριών (3) κατηγοριών.

3. Οι Αστυφύλακες και Αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι (Μ.Α.Υ) θα παρακολουθήσουν μαθήματα στην Αστυνομική Ακαδημία ενός εκπαιδευτικού εξαμήνου ( 1/ 6μηνο) ώστε να γίνουν ανακριτικοί υπάλληλοι.

4.  Προτείνω επίσης την κατάργηση του βαθμού του Υπαρχιφύλακα.

5. Προτείνω την κατάργηση των ΤΕΜΑ. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τα ΤΕΜΑ να ακολουθούν την εξέλιξη στη στήλη 2.

6. Να διατηρηθεί ο Πανεπιστημιακός χαρακτήρας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Η Αστυνομική Ακαδημία να χαρακτηριστεί ως Σχολή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

8. Η εξέλιξη του Αστυνομικού Προσωπικού θα καθορίζεται από τα έτη σε κάθε βαθμό και τα συνολικά έτη υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία.

9. Στον παραπάνω πίνακα προσμετρούνται και τα 5 χρόνια μάχιμης υπηρεσίας για κάθε αστυνομικό υπάλληλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισήγηση για το νέο βαθμολόγιο

 

Ο Φ Ε Λ Η

Α. Θα υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής στην Αστυνομική Ακαδημία, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, που είναι το αξιοκρατικότερο σύστημα έναντι οποιουδήποτε άλλου. 

Β. Όλο το αστυνομικό προσωπικό θα έχει κοινή εκπαίδευση με σαφείς στόχους και προσανατολισμό.

Γ.  Όλοι οι αστυνομικοί θα είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, έχοντας μια κατηγορία αστυφυλάκων.

Δ. Οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θα ξεκινούν τα καθήκοντά τους γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις αδυναμίες του χαμηλόβαθμου προσωπικού.

Ε. Η ιεραρχία θα καθορίζεται από το έτος λήψης του κάθε βαθμού.

ΣΤ. Όλο το αστυνομικό προσωπικό θα θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βαθμολογική του εξέλιξη.

ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.