ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώθηκαν την 24 Αυγ 17, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εισακτέοι ...

Βάσεις - Στρατωτικές Σχολές Μόρια: Αυτή είναι η σχολή με τη μεγαλύτερη πτώση
H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μια από τις στρατιωτικές σχολές η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη “βουτιά” είναι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.( ΣΣΑΣ) Αν λοιπόν δεν γράψατε και τόσο...

ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Δραστηριότητες από το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΘΕΠ ΣΝΔ 2017), που αφορούν...

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ...

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πλησιάζει η μέρα που θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση...

ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Πλησιάζει η μέρα που θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετά τη σκληρή εκπαίδευση δύο εβδομάδων, τη Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017, πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών...

Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους της ΣΝΔ - Πειραιάς, Αλεξάνδρεια, Βαλέτα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δραστηριότητες από το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΘΕΠ ΣΝΔ 2017), που αφορούν στα δύο πρώτα σκέλη (Πειραιάς-Αλεξάνδρεια-Βαλέτα) σε εντυπωσακές φωτογραφίες.

Σελίδες