ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης...

Στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής στρατηγικής για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

Με αφορμή την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΑΡΧΟ

Με αφορμή την προαγωγή σας στο βαθμό του Ταξιάρχου...

Με αφορμή την προαγωγή σας, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας...

Σελίδες